ตะกรัน,คูลลิ่ง

boiler

cooling tower

 


ยินดีต้อนรับสู่.....

หจก. แอ๊ดวานซ์ เคมีคอล

หจก.แอ๊ดวานซ์ เคมีคอล เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์
สำหรับบำบัดน้ำ เพื่อใช้ป้องกันตะกรัน(Scale)และสนิมหรือการกัดกร่อน(สนิม)
ในระบบหม้อต้มไอน้ำ(Boiler)
ในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, อาคารต่าง ๆ เป็นต้น

รวมทั้งผลิตและจัดจำหน่าย
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันตะกรัน สนิมและการกัดกร่อน
ยับยั้งการเกิดแบคทีเรียและตะไคร่น้ำ
สำหรับระบบหล่อเย็นหรือหอหล่อเย็นแบบเปิด(Cooling Tower)
 และระบบหล่อเย็นหรือหอหล่อเย็นแบบปิด(Chiller System)
ซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้ทำการศึกษาและวิจัย
พัฒนาสูตรต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้สามารถกำจัด ตะกรันและสนิม(การกัดกร่อน)
รวมถึงแบคทีเรียและตะไครน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เคมีกำจัดตะกรัน